Κακόπετρος

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΤΩΝ 37 ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ 28-8-1944

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΤΩΝ 37
ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ 28-8-1944

 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΤΩΝ 31 ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ 29-1-1941 ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ


ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΤΩΝ 31
ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ 29-1-1941 ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ

Leave a Reply